Otváranie ponúk časť „Kritéria“

Otváranie ponúk časť „Kritéria“ v procese Verejného obstarávania s názvom: Dodávka technológie na realizáciu projektu "Zatepľovanie - Enviromentálna budúcnosť" sa uskutoční dňa 6.9.2013 14:00 v sídle spoločnosti Mercury Stav s.r.o., Zátišie 10, 831 03 Bratislava 3